Dilovası Belediye Başkanlığı, Tavşancıl Mahallesi Fikri Bengi Caddesi No:29 kahvehane yanı 55 metrekare arsanın (3 (Üç) Yıllığına) ve Köseler Mahallesi Gültepe Sokak Köy Hizmet Binası 20 metrekare alan dükkanın (3 (Üç) Yıllığına) 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesine göre “Açık Teklif Usulü” ile 2 Ekim Çarşamba günü saat 10.00 ve 10.15’te belediye hizmet binası içerisinde bulunan toplantı salonunda encümen huzurunda ihale edilerek kiraya verilecek. İhaleye çıkarılan taşınmazlara ilişkin ihale şartname ve ekleri her biri için 250,00 TL. (İkiYüzElli Türklirası) bedel karşılığı verilecek olup şartname ve ekleri belediye destek hizmetleri müdürlüğünde ücretsiz olarak incelenebilir.