~~CHP Gebze İlçe Başkanı Musa Yılmaz, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle bir açıklama yaptı.
Musa Yılmaz açıklamasında şunları ifade etti, “İnsanlık tarihine bakıldığında, kadınların yüzyıllar boyunca ayrımcılığa uğradıkları, bu sürede erkek egemen bir düşüncenin onlara edilgen bir rol yüklediği görülmektedir. Bu anlayış, kadınları kamusal yaşamın dışında tutmuş, dünyayı, uzun yıllar kadınların üretken ve yaratıcı güçlerinden yoksun bırakmıştır.
Eşitlik ilkesi ve kadının sahip olduğu hakların yasalarla belirlenmiş olması ve Medeni Yasa’da yapılan düzenlemelere karşın, cinsler arasındaki eşitsizliğin yaşamın her alanında hala yaşanıyor olması düşündürücüdür. Son yıllarda ülkemizde kadına yönelik şiddet ve cinayetlerin arttığını üzülerek görmekteyiz. Kadınlarımıza yönelik bu vahşeti engellemek için binlerce yılın önyargılı alışkanlıklarıyla kadını baskı altında tutan ve erkeğin eşiti olarak algılanmasına izin vermeyen dar kalıplı düşünce ve davranış biçiminin öncelikle değiştirilmesi gerekmektedir.
Cumhuriyetimizin kuruluşuyla Türk kadını kabuğunu kırarak, hayatın her alanında önemli roller üstlenmiş, ülkemizin kalkınmasına ve demokrasinin güçlenmesine önemli katkılarda bulunmuştur. Kadınlarımızın Cumhuriyet Devrimleriyle elde ettikleri haklarından ödün vermeden toplumun her alanında eşit bir şekilde temsil edilmeleri Cumhuriyetimizi daha güçlü kılacaktır.
Tüm  kadınlarımızın 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar gününü kutluyorum.”