Dünya islam sağlık birliği covid- 19 virüsü ile ilgili bir rapor yayımladı

Dünya islam birliği yaptığı konsey toplantısı sonrasında covid -19 virüsü ile ilgili bir rapor hazırlayarak kamuoyuyla paylaştı

Dünya İslam Sağlık Birliği Başkanı Uzm. Dr. Kasım SEZEN imzası ile yayımlanan o rapordan sunulan ana başlıklar;

1- SALGIN ETKİSİ; birkaç ay içinde kontrol altına alınsa bile sağlık sektörü, ekonomi,  eğitim, sosyal yaşantıya etkileri on yıllar sürecek.

2. SAĞLIK BÜYÜYECEK; Hükümetler sağlık sektörüne daha büyük bütçeler ayırmalıdır. Halk sağlığına yönelik tarama çalışmaları, bulaşıcı hastalıkları önlemeye yönelik tedbirler daha ciddi alınmalıdır. Hastaneler modernize edilmeli yoğun bakım bölümleri büyümelidir.

3.EVDE SAĞLIK daha da gelişecek. Uzun süreli hastane yatışları yerine evde takibe geçilecek. Hastalar evde monitörize edilecek. Bu monitörizasyon doktorun gözetiminde olacak.

4.SAĞLIK GÜVENCESİ; Tüm ülkeler vatandaşlarının tamamını sağlık güvencesi içine almak zorundadırlar. Bu güvenceyi sağlayabilmek için kamu ve özel sağlık sektörünü güçlendirecek bütçeler ayrılmalıdır. Sağlık güvencesi için gerekirse sigorta primleri arttırılmalıdır. Primini ödeyemeyenin primi devlet tarafından ödenmelidir.

Bu salgında gelişmiş ülkeler ticaret ve üretimde geliştiklerini fakat sağlık ve insani yardım hususunda geri kaldıklarını gösterdiler.

5- WIHU’YA DESTEK; Dünya Sağlık Örgütü, Dünya nüfus fonu ve Dünya göç örgütü bu salgında görevini yerine getirmemiştir.

Dünya İslam Sağlık Birliği gibi gönüllü örgütlerin desteklenmesi gerekliliği ortaya çıkmıştır.

6- DİNE YÖNELİŞ artacak. İnsanları hayat ile ölüm arasında bırakan virüsü de, İnsanı da, dünyayı da yaratan Allah; insanları virüsle terbiye etmeye devam edecek. Ölümü çok yakınında hisseden insanlar işsizlik, yoksulluktan Allah’a sığınacaklar. Dini kurumlar dijital mecraları daha fazla kullanacak.

7- EGİTİM SEKTÖRÜ küçülecek. Özellikle lise, üniversite ve tıp eğitimi dijitalleşecek. Bu kadar büyük binalar ve kampüsler kurulmayacak. Bu kadar çok öğretmene ihtiyaç duyulmayacak. Okullarda devam mecburiyeti kalkacak.

Çayı, kahvesi, interneti olan kütüphaneler çoğalacak.

Konferanslar, eğitim toplantıları dijital mecraya kayacak.

8- SAĞLIĞA ZARARLI MADDELER; Sağlığa zararlı maddelerle mücadele daha da arttırılmalıdır. Korona direkt akciğerleri hedef almaktadır. Tütün ve alkol, bağımlılık yapan maddeler bağışıklığı zayıflatmaktadır.

9- SPOR ARTACAK; Spor yapmak sağlığın bir gereğidir. Spora talep artacak.

Spor müsabakaları artık seyircisiz oynanacak. Spor Müsabakaları dijital ortamlardan izlenecek.

10- SAĞLIK TANI işlemleri daha çok dijitalleşecek.

11- HEKİMLER KIYMETLENECEK; Sağlığın değeri artacak. Hekimlerin itibarı artacak. Hekimlerin tavsiyeleri daha dikkate alınacak.

 12- VİRUSTEN KORUNMA; Salgın tamamen geçinceye kadar halka açık tüm alanlarda ağız ve burun maskeyle, atkıyla, şalla veya başörtüsüyle kapatılmalıdır. Eller 20 saniye sabunla yıkanmalı. Dezenfektanlar kullanılmalı. İmmüniteyi destekleyici vitaminler içeren besinler alınmalıdır.

 13- SOSYAL MESAFE; Mecburi yapılması gereken işlerde maske, eldiven kullanılması, sosyal mesafe korunması gerekmektedir.

 14- İŞSİZLİK MAAAŞI; Salgın süresince işten çıkarılanlara ve İşyeri mecburi kapatılanlara işsizlik maaşı ödenmelidir. Korona ve acil dışında hasta alamayan hastanelere ve çalışanlarına ekonomik destek sağlanmalıdır. İşten uzaklaştırılan sağlık personeline işsizlik maaşı ödenmelidir.

15- AÇIK BİLGİ; Salgınla mücadelede katı bir disiplin uygulanmalıdır. Açık hızlı ve şeffaf bilgilendirme yapılmalıdır.

Salgınla ön cephede mücadele veren sağlık personelinin etkin çalışması için tıbbi malzeme, ilaç dahil olmak üzere tüm ihtiyaçları ivedilikle sağlanmalıdır.

16- YOKSULLARA YARDIM; Dezavantajlı kesimler; hiçbir geliri ve birikimi olmayan yoksullar, göçmenler için insani yardım kuruluşlarına salgın boyunca yardım toplama ve dağıtma hakkı verilmelidir.

17-  YETERİNCE TEST; Epidemiyoloji ve filyasyon uygulamaları yapılarak gerektiği kadar COVID-19 testi yapılmalıdır.

18- BİLGİ PAYLAŞIMI; Salgınla ilgili ülkeler ve kuruluşlar arası bilgi paylaşımı sağlanmalıdır.

19- YERLİ ÜRETİM; Salgında kullanılan basit malzemeleri her ülke kendi üretmelidir. Geliştirilen ilaçları ve solunum cihazlarını İslam ülkeleri paylaşmalıdırlar.

Salgının yoğun olduğu yerlerde spor salonları salgın hastanesine çevrilebilir. Salgın hastaneleri inşa edilebilir.

20- SAĞLIKLI BESLENME önem kazanacak, yemek sektörü eve getir sistemine kayacak.