Nüfusumuzun %12,29'u engelli vatandaşlarımızdan oluşmaktadır. Böyle büyük bir nüfusa sahip olan bir topluluğun sorunları görmezden gelinemez ve mutlaka çözüme kavuşturulmalıdır

Umuyorum ki bu Engelliler Haftası, bu hassas konu hakkında toplum ve iktidar nezdinde gereken farkındalığın sağlanmasına vesile olur. Engelli vatandaşlarımızın çözüm bekleyen sorunları bir an evvel çözüme kavuşur.

Yeniden Refah iktidarında Özel vatandaşlarımızın standartları, dünyanın en gelişmiş sosyal politikalarını uygulayan ülkelerin standardının da üzerine çıkartılmaldır. Yeniden Refah Partisi olarak inşallah bizim iktidarımızda; Engelli vatandaşlarımızın hayatın bütün alanlarında yer alabilmesini sağlamak temel amacımızdır. Bir vatandaşımızın engelli olması topluma faydalı olmasına engel değildir. Bu sebeple engelli vatandaşlarımızın hayatın her alanında bireysel katkılarının sağlanması için gerekli tüm düzenlemeler yapılacaktır.

Engelli vatandaşlarımızın yaşam kalitelerinin yükseltilmesi için kamu ve yerel yönetimler birlikte çalışacaklardır. Engelli vatandaşlarımızın yaşam kalitesini yükselten özel sektör kuruluşlarına teşvikler verilecektir.

Engelli çocuklarımızın ve gençlerimizin eğitim hayatında fırsat eşitliğinin sağlanması için karşılaştıkları sorunlar çözülecek ve eğitim şartları iyileştirilecektir.

 Engelli çocuklar ve gençlerimiz için sosyal ve sportif faaliyetlerin yapıldığı merkezler açılacaktır.

Engelli vatandaşlarımızın iş hayatına katılımı ve istihdamı ile ekonomik özgürlüklerinin sağlanması partimiz için birincil önemdedir. Engelli vatandaşlarımızın bu alanda önlerindeki zorluklar kaldırılacak, kamu ve özel sektörde engelli vatandaşlarımızın istihdamında pozitif ayrımcılık ilkesi uygulanacaktır.

Engelli vatandaşların bakımını üstlenen yakınlarına devlet tarafından yapılan maddi destek miktarı artırılacaktır. Engelli vatandaşlarımız "özürlü" değil, "özel" vatandaşlarımızdır. Onların eğitim, iş hayatı ve sosyal hayatta karşılaştığı tüm sorunların ortadan kaldırılması için azami gayret gösterilecek ve yaşam standartları yükseltilecektir.

                                                                  

Fatih ERGÜN 

Yeniden Refah Partisi Gebz İlçe Başkan Yardimcisi