Türkiye BeyazAy derneği Kocaeli Şube Başkanı Furkan Uğur Eşitti Gazetemize Engelli vatandaşların seçilen belediye başkanlarından beklentilerini anlattı. Biz Dernek olarak kim engellilerle ilgili hangi çalışmayı yaparsa yapsın destek olacağız Türkiye BeyazAyderneği Engellilik alanında faaliyet gösteren tüm kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapmaktan asla geri durmaz yurt içinde 78 yurt dışında 10 şube ve temsilcilikleri ile engellilerle birlikte yaşama kültürü oluşturmak başta olmak üzere her alanda çalışmalar yürütmektedir.  diyen Eşitti: Seçim çalışmaları kapsamında Çayırova Belediye Başkanı sn Bünyamin Çiftci  Gebze belediye başkanı Sn Zinnur Büyükgöz  ve darıca belediye başkanı sn.Muzaffer bıyık ile görüşme fırsatı buldum.  çok umut veren konuşmalar yapıldı. Sn Bünyamin Çiftci  beye bir dosya verdik kendisi engellileri yakından tanıdığını ve bizzat konu ile ilgileneceğini söyledi. Yeni dönemden beklentimiz büyük diye konuşan Eşitti: Engellilerin Eğitimde, sosyal alanda, ulaşımda ayrı ayrı sorunları var biz bu sorunları ve çözümlerini iyi bilen bir derneğiz CumhurBaşkanımız genel merkezimizin bir çok projesini himaye etti. hala devam eden Aşmak için haraket kampanyamız var. İnşallah yerel yönetimler ile görüşüp Kocaelimizde bu projeyi birkaç ilçede uygulamak istiyoruz Dedi. Türkiye Beyazay derneği Kocaeli Şube Başkanı Furkan Uğur Eşitti:   Engelli vatandaşlarımız normaldir ki topluma uyum sağlayabilmek, diğer insanlarla eşit düzeyde yaşayabilmek için özellikle yerel yönetimlerden icraat beklemekteler. Bu beklentiler konuya duyarlı her insanın kabul edebileceği, yerine getirilmesi halinde toplumda engellilere de yaşam hakkı tanıyan, insanlık adına gerekli olan isteklerden ibarettir Engellilerin yerel yönetimlerden beklentilerini şu şekilde özetleyebiliriz:

-  beceri kursları düzenlenmesi, işe gitmesi mümkün olmayan engelliler için evde çalışabilecekleri iş alanları üretilmesi.
- Yerel yönetimlerce engelli kişilere istihdam önceliği tanınması.
- 50 kişiden az çalışanı istihdam eden korumalı iş yerlerinin ve küçük iş atölyelerinin kurulması.

- Kamu binaları ve toplu konutlarda, binaların proje, kabul ve keşif aşamasında engellilere yönelik fiziki düzenleme yapılmasının sağlanması.
- Oyun alanları, parklar, eğlence yerleri, spor tesisleri, kültürel alanlar gibi rekreasyon alanlarında, kitle ulaşım araçlarında, şehir merkezlerinde, büyük alışveriş merkezlerinde engellilerin kullanımlarına ilişkin düzenlemelerin gerçekleştirilmesi; ruhsatlanma
aşamasında gerekli denetimin sağlanması, tüm kamu binalarında ve en az 10 araçlık park yerlerinde engelli araçları için park yeri ayrılması.
- Kentlerde fizikî alt yapının gerçekleştirilmesi sırasında engellilerle ilgili gerekli düzenlemelerin sağlanması.
- Rampalı ve düşük kaldırımların yapılması.
- Trafik ışıklarına görme engelliler için sesli sinyalizasyon ve üst geçitlere de ortopedik engelliler için gerekli düzenlemelerin yapılması.
- Kamuya ait yerlerde, şehir merkezlerinde engellilere yönelik WC'ler yapılması.
- Tüm engel gruplarına ait engellilerle ilgili sembollerin halkı bilinçlendirecek ve engellilere yardımcı olacak şekilde kullanılması.
- Yerel yönetimler bünyesinde engellilere yönelik özel başvuru birimlerinin oluşturulması.
- Hareket edemeyen engellilerin ev bakımını sağlamak üzere bir ekibin (Doktor, hemşire, sosyal hizmet uzmanı, yardımcı görevli) gerektiğinde hizmet götürmesi.
- Belediyelere bağlı sağlık kurumları ve hastanelerde engellilere kolaylık sağlanması, bu konuda sosyal hizmet birimleri oluşturulması.

- Engellilerin günlük yaşamlarındaki bazı hizmetleri yerine getirebilmeleri için özel servis araçları konulması ve bu araçların tanıtılması.

- Trafik kazaları, ev kazaları ve iş kazaları gibi kişilerin sakat kalmasına sebep olan olaylar konusunda tedbirler alınması ve halkın uyarılması.
- Engellilerin ürettikleri ürünlerin pazarlanmasında yardımcı olacak üniteler oluşturulması.
- Sosyal etkinliklerde, eğlence ve kültür hizmetlerinde normal ve engelli kişilerin kaynaşmasına yönelik organizasyonlar yapılması.

- Maddi durumu yetersiz engelli çocukların eğitimleri konusunda yardımcı olunması.”

Madde madde beklentilerini sıralayan Eşitti İnşallah Kocaelimizde bu hedeflerimizi büyük oranda gerçekleştirecek kadrolara yerel yönetimlerimiz sahip diyerek,

Engellerimizi hissettirmeyecek, engelsiz bir yaşamdiliyorum diyerek sözlerini tamamladı.

.