~~Hospitalpark Darıca Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Op. Dr. Musa Boztepe “  Günümüzün en büyük sağlık sorunlarından olan bel ağrılarının sadece % 5’i bel fıtığıdır.” dedi.
Bel ağrısı, baş ağrısından sonra insanları tıbbi tedavi aramaya zorlayan en önemli ikinci sıklıkta görülen ağrı şeklidir. Bel ağrısının yaşam boyunca görülme sıklığı %62-90 arasında değişir ve yıllık görülme sıklığı % 6’dır.Erişkinlerin % 80’ i hayatlarında en az bir kez şiddetli bel ağrısı atağı geçirirler. Bel ağrılarının çoğu genellikle herhangi bir tıbbi tedavi gerektirmeden veya çok az bir tıbbi tedavi ile iyileşirler. Bel ağrılarının yalnızca % 5’ i bel fıtığına bağlıdır. Akut bel ağrılarının ancak % 1-2’si bel fıtığını gösterir. 
Akut bel ağrısına neden olan faktörler:
   1-Ağrı içinde kıvranan hastalar özellikle karın içi damarsal patolojiler açısından araştırılmalıdır( örneğin aort disseksiyonu). Bu hastalar mümkün olduğu kadar hareketsiz kalmak isterler.
  2-İstirahatte azalmayan ağrı
  3-Omurilik apsesi, omurilik içine kanama, tümörler, ortadan basan bel fıtıkları.
  4-Hastalıklara bağlı omurlarda gelişen kırıklar( Kemik erimeleri ve kanserler)
  5-Travmalar
  6-Bel kaymaları
  7-Spinal kanal darlığı
  8-Lateral reses sendromu
  9-Psikolojik bel ağrıları
  Bel fıtığı nedir?
  Bel bölgesinde bulunan 5 adet omur arasındaki disk yapısının bütünlüğünün bozulması sonucu yüzeyindeki zarın yırtılmasıyla yerinden çıkarak omiriliği veya omurilikten çıkan sinirleri sıkıştırmasıdır.
  Bel fıtığının görülme sıklığı nedir?
  Günümüzün en büyük sağlık sorunlarından olan bel ağrılarının sadece % 5’i bel fıtığıdır. Geriye kalan bel ağrılarının büyük bir çoğunluğunu oluşturan nedenler omurganın denge bozuklukları, bel kaymaları, kas spazmları, romatolojik hastalıklar ve kireçlenmelerdir.
  Bel fıtığı hastaların % 66’sı 30-50 yaş arasındadır. Geri kalan %11’i 30 yaşından küçüktür. % 23’ü ise 50 yaş üzeridir. L4-5 ve L5-S1 arasında oluşan bel fıtığı oranı %80-90 ‘dır.
  Bel fıtığının nedenleri nelerdir?
  Bel fıtığının en önemli nedeni disk içi basıncın kontrolsüz bir şekilde artmasıdır. Genellikle disk içi basınç yatarken 25, yürürken ve ayakta 100, otururken yaklaşık 150 kat artıyor. Eğer oturup sağa sola eğilirseniz 250 -300’lere varıyor.
  Bel fıtığının nedenleri aşağıda maddeler halinde sıralanmıştır.
 
  1-Travma
  2-Kontrolsüz ağır yük kaldırmak, zorlanmak, itmek ve çekmek
  3-Öne ve arkaya ileri derecede eğilmek
  4-Ani ve kontrolsüz bel hareketleri
  5-Sürekli oturan ve masa başında çalışanlar
  6-Uzun süre araba kullananlar
  7-Genetik yapı

Bel fıtığının bulguları nelerdir?
  1-Ağrı ;  özellikle bacağa vurur, ayakta durmak, öksürmek ve ıkınmakla artar.
  2-Uyuşma; hangi sinir bası altında ise o sinirin dağılım bölgesinde olur.
  3-Güç kaybı ( motor kuvvetsizlik) ; Ayakta veya bacakta görülür.
  4-Reflex kaybı
  5-İdrar ve büyük tuvaletini tutamama
  6-Cinsel güç kaybı
Bel fıtığında nasıl teşhis konulur?
  Bacağa yayılan ağrı nedeniyle Beyin Cerrahi polikliniklerine başvuran hastaların % 28’inde kuvvet kaybı görülmektedir. Hastanın şikayetleri genellikle sağ tarafta % 40, sol tarafta % 47, her iki tarafta %13’ tür.
  1-Şikayet  ve muayene bulguları
  2-Radyolojik tetkikler
    a) Miyelografi
    b) Lomber BT
    c)Lomber MR
  3-Gerektiği durumlarda EMG tetkiki
  Tedavi yöntemleri nelerdir?
1-     Konservatif tedavi
a)Yatak istirahati
b)Analjezik, NSAID
c)Egzersiz
d)Korse (Kısa süreli)
e)Ağır kaldırmaktan ve zorlanmaktan kaçınmak
f)Isı ve masaj uygulanması
g)Traksiyon (Gerdirme)
  2- Cerrahi tedavi
      a)Klasik disk cerrahisi
      b)Mikrodiskektomi yöntemi
 
Bel fıtığında hangi hastalar ameliyat edilir?
  Her bel fıtığı olan hasta ameliyat edilmez. Bel fıtıklı hastaların ancak % 5-10’ u ameliyat edilir. Ameliyat edilecek bel fıtıklı hastalarda olması gereken bulgular aşağıda gösterilmiştir.
  1-Hastanın normal yaşam tarzını ve hareketlerini engelleyen bel ve bacak ağrısı
  2-Bacaklarda kas erimeleri ve kuvvet kaybı, güçsüzlük
  3-Yeterli konservatif tedaviye rağmen iyileşmeyen vakalar
  4-Bacak ve ayak reflexlerinde azalma
  5-İdrar ve büyük abdestini kaçırma
  6-Cinsel güç kaybı ve cinsel isteksizlik
  Bel fıtığı ameliyatından sonra yapılması gerekenler nelerdir?
  1-Ameliyattan 5-6 saat sonra ağızdan beslenir.
  2-Ameliyattan sonraki ilk 7 gün mutlak yatak istirahati, sonraki 7 gün günlük yaşama alışma dönemidir.
  3-Hastalar kişisel farklılıkla birlikte 15 gün ile 30 gün içerisinde iyileşirler.
  4-Bel ve karın kaslarının egzersizleri için 45 günün dolmasında yarar vardır.
  Bel fıtığı ameliyattan sonra tekrar eder mi?
  Bel fıtığı ameliyatlarından sonra tekrarlama oranı % 10’ dur. Ameliyatta, genellikle sinire basan diskin parçası çıkarıldıktan sonra, geri kalan diskin yaklaşık % 20-30’nun çıkarılması amaçlanır. Burada amaç tekrarlama oranını en aza indirmektir. İki omurun birbirine sürtünmesini engellemek için diskin tamamı çıkarılmaz.
  Bel fıtığında başarı oranı nedir?
  Bel fıtıklarında başarı oranı doğru tanı ve doğru cerrahi ile % 95’dir. Yüzde 5-6 oranında cerrahi komplikasyon riski vardır. Yüzde 1 olasılıkla enfeksiyon, sinirlerin zarar görmesi, kan toplanması, anesteziye bağlı komplikasyonlar oluşabiliyor. On binde 1 oranında ölümcül iç organ ya da ana damarların yaralanmasına bağlı  aşırı kan kayıpları görülen komplikasyonlardır.
  Gündelik yaşamımızda nelere dikkat etmeliyiz?
  Gündelik hayatta omurgamızı ve bedenimizi usulüne uygun olarak kullanmalıyız. Ağır şeyleri kaldırırken, iterken veya çekerken dikkatli  bir şekilde hareket etmeliyiz.
  Uzun süre oturmamalıyız. Herhangi bir işi uzun süreli yapmak gerekiyorsa her 20-30 dakika aralarla kalkmak ve gerekirse masa etrafında iki tur atıp tekrar oturmak yararlı olacaktır.
  Omurga kaslarını güçlü ve üstüne binen yükü dengeli tutmak için karın, bel ve bacak kaslarını güçlendirmek gereklidir.
  Öksürmeden ve hapşırmadan önce karın kaslarını kasmak gerekir.
  Öne doğru eğilmek disk içi basıncı arttıracağından yerden bir cisim alırken veya bir yük kaldırırken dizleri kırarak yapmak daha doğru olacaktır.