Tüm ilçe başkanları ile Gebze’de kahvaltılı toplantı yapan Mutlu, Seçimlere bir yıldan az bir süre kaldı. Sahayı boş bırakmayacağız, canla başla çalışacağız.
Milli Görüşün mefkûresi olan yaşanabilir bir Türkiye’yi her alanda inşa edeceğiz. Kutuplaşma ve kavga ile değil, barışçıl ve diyalogdan yana olarak kardeşliği tesis edeceğiz. Biz hakkı üstün tutan bir zihniyetiz. Liyakati, adaleti, Adil paylaşımı ve insan haklarını hakikaten benimseyen bir anlayışa sahibiz. Onun için biz herhangi bir siyasi parti değiliz. Bu hedefleri gerçekleştirdiğimiz zaman saadetli günlerle buluşacağız. Yani, liyakatin, adaletin, refah ve bolluğun kısacası yaşanabilir bir Türkiye’yi kuracağız.
Hedefler belli, idealler ortaya konulmuş bizde düşen ise, teşkilatlarımızdaki çalışmaları arttırmak, her yere ve herkese ulaşmak için canla başla çalışmaktır. Ben inanıyorum ki, Saadet partimiz Allah’ın izniyle önümüzdeki ‘’Seçimlerde büyük patlama yapacaktır, dedi.

‘’SAADET GEBZE ÖRNEK TEŞKİLATTIR’’

Toplantıda önümüzdeki dönemin yol haritası belirlendi. Kocaeli’mizin tüm ilçelerinde titiz bir çalışma yapılıyor. Hem genelde hem de yerelde iktidar olmak için ne gerekiyorsa yapılacaktır. Kocaeli teşkilatımız Türkiye’de örnek bir teşkilattır. Gebze’de Kocaeli ilimizde örnek bir teşkilattır. Gebze ilçemizin çalışmalarını bizzat müşahede ediyorum. Bu çalışmaların neticesinde Rant belediyeciliğini sona erdirip, Gebze’de Milli Görüş belediyeciliğini tekrar başlatacağız, dedi,