(Yahudiler) Allah'ı bırakıp, hahamlarını; (hırıstiyanlar ise) rahiplerini ve Meryem oğlu Mesih'i rab edindiler. Oysa, bunlar da ancak, bir olan Allah'a ibadet etmekle emrolunmuşlardır. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. O, onların ortak koştukları her şeyden uzaktır.

İslam dini son tevhid dinidir. İslamdan önce gönderilen tüm ilahi dinler tevhit dini idiler. Ancak ciddi sapmalar, keyfi dini uygulamalar, hurafe ve bidatlar, kutsallaştırılan şahsiyetler ilahi olan semavi dinlerin tevhit inancını bozmuştur.

Yüce Allah Al-i İmran Suresinin 64. Ayet-i Kerimesinde  De ki: "Ey kitap ehli! Bizimle sizin aranızda ortak bir söze gelin: Yalnız Allah'a ibadet edelim. Ona hiçbir şeyi ortak koşmayalım. Allah'ı bırakıp da kimimiz kimimizi ilah edinmesin." Eğer onlar yine yüz çevirirlerse, deyin ki: "Şahit olun, biz Müslümanlarız."

 

Ayet-i Kerimden çok açık bir şekilde anlıyoruz ki “Allah’tan başkasına kulluk edileceğini ifade edilmektedir. Yahudi ve Hıristiyanların ilahi dinden çıkmasına şirke girmelerine sebep olan en önemli olay Yüce Allah ile birlikte din adamlarını ilah gibi görmeleri ve Allah da bulunan sıfatların ve özelliklerin din adamlarında da olabileceğine inanmaları idi. Dolayısı ile saf ve temiz olan Allah tarafından gönderilen dinlerini şirke girerek bozdular.

Ayet-i Kerime de “O’ndan başka hiçbir şeye ilahlık yakıştırmayacağız” ifadesinde de açıkça beyan edildiği üzere  Allah’ın dışındaki bazı şeylere, bazı insanlara ilahlık yakıştırması yapılacağını göstermektedir. Evet, maalesef günümüzde insanların bazılarına ilahlık yakıştırmaları yapılmaktadır. Bunun en bariz bir şekilde ortaya çıkan misali hain FETÖ örgütünün kurucusu olan zattır. Müritlerine göre ilah gibi algılanan ve onun istek ve arzularını Yüce Yaratan’ın bir emri gibi görenler bunca insanımızın şehit olmasına, binlerce kardeşimizin yaralanmasına, güzel ülkemizin maddi ve manevi yönden zarara uğramasına sebebiyet vermişlerdir.

Müslümanların Aziz ve Kerim Kitabı olan Kur’an-ı Kerim’de Nisa Suresi 93. Ayette Yüce Allah:

 “Kim bir mümini kasten öldürürse, cezası, içinde ebedi kalacağı cehennemdir. Allah ona gazap etmiş, lânet etmiş ve onun için büyük bir azap hazırlamıştır.” diye buyurmuyor mu? Yani sözde Müslüman! Seni bu ayet bağlamıyor mu ? Sen bu ayetten etkilenmiyor musun? Senin kutsal kitabında böyle bir ayet geçiyor haberin yok mu? Senin yaratanın böyle buyurmuyor mu? Demek ki seni Kur’an-ı Kerim de geçen Yüce Allah’ın emri bağlamıyor, etkilemiyor ve bunu dikkate almıyorsun. Ama ilahlaştırdığın kişinin vur, kır, dök, öldür sözleri seni bağlıyorsa lütfen imanını gözden geçir. Senin için hangi ilah bağlayıcı oluyor. FETÖ örgütünü kuran sahte ilah mı yoksa seni yoktan yaratan gerçek Yüce Allah mı?