yakintakipgazetesi @ gmail.com

Yerel seçimlere yaklaştığımız şu günlerde genellikle belediye başkanlarının hizmet performansı sorgulanırken aynı seçimle beş yıllığına göreve gelmiş olan ve kent halkının pek de tanımadığı belediye meclis üyelerinin, seçildikleri kent için neler yaptığı hemen hiç gündeme gelmez.

Oysa belediye meclis üyeleri, yerel demokrasi açısından son derece önemli bir işleve sahiptir. Seçmenler, seçtikleri belediye meclis üyeleri ile o kentin sorunlarının çözülmesini, daha yaşanabilir bir kente ulaşmayı istemektedir. Peki, belediye meclis üyeleri seçildikten sonra o kent adına ne yapmaktadır?

O kentin sağlıklı ve yaşanabilir olması yönünde nasıl bir faaliyette bulunmaktadır?

 Sadece meclis toplantılarına katılıp el indirip kaldırarak apar topar geçen kararları oylayıp, ardından her toplantı için “huzur hakkı” ücretini alarak görevlerini yaptıklarına mı inanmaktadır?

Belediye meclis üyeliğinin anlamı ve işlevi bu mudur?

Maalesef ülkemizdeki belediye meclis üyelerinin büyük bölümü bu önemli görevin içini boşaltarak algılamakta, yerel demokrasinin önemli bir parçası oldukları bilinci ile hareket etmemektedir. Hatta, zaman zaman yargıya da yansıyan biçimiyle, belediye meclis üyelerinin bir bölümünün imar yolsuzluklarına karıştıkları, özellikle imar komisyonlarında bulunmak için gayri ahlaki biçimde çok ciddi çıkar çatışmalarına girdikleri, belediyedeki nüfuzlarını yandaşlara çıkar sağlamak için kullandıklarına tanık olunmaktadır.

Hal böyleyken şimdi gelelim asıl sorulara…

Belediye meclis üyesi adaylarında bu işlevleri yapabilecek nitelik varmıdır,araştırılıyormu?

Yoksa partimize oy kazandırır anlayışı mı hakim?

Ya da bu benim adamım anlayışıyla mı seçiliyor bu meclis üyeleri?

Meclis üyeleri seçilirken liyakat aranıyor mu ?

Ya da meclis üyeliği listeleri hatırlı kişilerin referans ile mi oluşturuluyor?

Bu soruların arkasından şunu eklemek gerek, evet meclis üyeliği bir vebal meselesidir, Yaşadığı bölgenin sorunlarını belediye başkanına taşıma görevidir, Bu görevi laikiyle yapmayanlar, yada yapamayacak olanlar sıf birilerinin adamı diye seçilmemelidirler. Ve meclis üyeliği atadan babadan kalma miras bir mesele değil, vicdan ve sorumluluk meselesidir, Siyasi partilerimiz inşallah bu nüansları göz önünde bulundurarak meclis üyeliği listesi yaparlar, bizde kendilerini alkışlarız

Kalın sağlıcakla