yakintakipgazetesi @ gmail.com

Hepimiz masallarla büyüdük. Zannetmiyorum ki ama annesinden ama babasından ya da bir büyüğünden masal dinlemeden büyüyen insan olsun.

 

Evet, o masalların içerisinde mutlaka bir Saray, Kral, Kraliçe, Prens, Prenses mutlaka olurdu. Ve masalların vazgeçilmezi tabi ki başında beş altı ponponlu bir Saray Soytarısı.

 

Hep hayal ederdim masalları dinlerken kendim de o sarayın içerisinde oturmuş o soytarıyı seyrediyor gülüp eğleniyor mutlu oluyordum. Ama masal bittiğinde gerçek dünyaya dönüyor onun sadece bir hayal olarak kaldığını anlıyordum.

 

Şimdi burada bir tahlil yapacağım ama yeterli ama yetersiz herkes üzerine düşeni yapacak.

 

Ben demiyorum İmam-ı Azam hazretleri demiş bunu; “Sultanın sofrasına oturan alimin fetvasına itibar edilmez”

 

Şimdi bu cihetle yürüdüğümüz zaman karşımıza bir portre çıkıyor.

 

Bu portreyi şu şekilde de genişletebiliriz örnekleme anlamında “Para alan emir alır”

 

Ne zaman onlar bir antlaşma yaptılarsa, yine kendilerinden bir gurup onu bozmadı mı? Zaten onların çoğu iman etmez. I Bakara Suresi 100. Ayet

 

Onlar (Yahudiler) nerede bulunurlarsa bulunsunlar, Allah'ın ahdine ve insanların (müminlerin) himayesine sığınmadıkça, kendilerine zillet (damgası) vurulmuştur; Allah'ın hışmına uğramışlar ve miskinliğe mahkum edilmişlerdir. Çünkü onlar, Allah'ın âyetlerini inkâr ediyorlar ve haksız yere peygamberleri öldürüyorlardı. Bu da, onların isyan etmiş ve haddi aşmış bulunmalarındandır. Hepsi bir değildir; Ehl-i kitap içinde istikamet sahibi bir topluluk vardır ki, gece saatlerinde secdeye kapanarak Allah'ın âyetlerini okurlar. I Al-i İmran Suresi 112-133. Ayetler

 

Bunları ben demiyorum Hz. Allah Azze ve Celle yüce kitabı Kur’an-ı Kerim’de dile getiriyor.

 

Şimdi devlet olarak İsrail ile bir normalleşme içerisine girdik hiç bu konuya girmeyeceğim çünkü girdik mi çıkamayız. Bunun One Minute’si var Mavi Marmara’sı var da var. Ortadoğunun bütün kanlarının müsebbibi İsrail’dir.

 

Şimdi ki esas konumuz bize ayetlerle durumu daha da ayrıntılı olarak anlatması gereken sözde Hocazadelerin Cübbelizadelerin Sakallızadelerin kalkıp İsraille normalleşmenin normal olduğunun fetvasını veriyor.

 

Yanmaz kefen satışlarında sıkıntı olmalı…

 

İmam-ı Azam hazretlerinin sözünü hatırlayalım ve sözümüzü kendi cümlelerimizle  bağlayalım “Senin fetvana ihtiyacımız yok Cübbeli. Sen önce kendini kurtar bu ateşten ki yanmaz kefenin bile kabir de yanmana çare olmayacak”

 

Selam, Dua ve Muhabbetle…