Çeşitli nedenlerle deniz ortamına ulaşan yüzer atıklar, alg patlamaları ve deniz yosunları deniz ortamı ve denizde yaşayan canlılar için olumsuz etkiler oluşturuyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ÇevreKoruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı tarafından İzmit Körfezi’nde yürütülen deniz kontrol, denetim ve temizlik çalışmalarıyla bu olumsuzlukların önüne geçiliyor. Böylece çevresel atıkların denize ve canlılara verdiği zarar hem minimuma indiriliyor, hem de deniz ekosistemi korunmuş oluyor.