Türk Sağlık Sen Kocaeli Şube Başkanı Aile Hekimliği Komisyon üyeleri ile birlikte Aile Sağlığı Merkezlerinde (ASM) görev yapan sağlık çalışanlarını ziyaret etti.

AİLE SAĞLIĞI ÇALIŞANLARI MAĞDUR

ASM’de görev yapan Aile Hekimi ve Aile Sağlığı çalışanlarını Türk Sağlık Sen Kocaeli Şube Başkanı Ömer Çeker, Aile Hekimi Komisyon Üyesi Aile Hekimi Murat Kazan, Aile Sağlığı Çalışanı Filiz Çömlek ve Zinet Kurt ile birlikte ziyaret etti. Başkan Çeker ziyaret sonrası açıklama yaptı. Şube Başkanı Çeker,”Ülke genelinde ASM’de yaklaşık 39 Bin Kocaeli’nde yaklaşık 570 Aile Sağlık Çalışanı birinci basamak sağlık hizmetleri sunumunda önemli bir görev üstelenmektedir. Sağlık Bakanlığı ASM’de görev yapan kamu çalışanları için yayınlamış olduğu yönetmenlikle ASM’de Aile Hekimi ile birlikte görev yapan Aile Sağlığı Çalışanlarını mağdur etmiştir.

EKONOMİK MAĞDURİYETE SON VERMELİ

Yapılan düzenlemede Aile Sağlığı Çalışanları yok sayılmış veya çok düşük oranlarda Teşvik ve Destek ödemelerine mahkûm bırakılmaları kabul edilemez. Teşvik ödemeleri Aile Sağlığı Çalışanlarının görev tanımlarındaki iş ve işlemler doğrultusunda belirlenmelidir. Destek ve teşvik ödemelerinde aile Sağlığı çalışanlarının yaşamış oldukları ekonomik mağduriyete son vermelidir. ''Teşvik Ödemesi'' Aile Sağlığı Çalışanlarına %3 olarak belirlenmiş, ''Destek ödemesi'' ise Aile Sağlığı Çalışanına 488 TL verilmektedir. Aile sağlığı çalışanın beklentisi aldıkları ödemelerin makul ve günümüz gerçeklerine uygun şekilde yeniden belirlenerek revize edilmesidir.

ORANLARI YÜKSELTİLMELİ

Sendika olarak bu konuda yapılan düzenlemenin revize edilerek iyileştirilmesi adına açılan davamız devam etmektedir. Bunun yanı sıra Sağlık Bakanlığı yetkililerine de durum iletilmiş, son olarak ta Türk Sağlık Sen Genel Merkezi tarafından Bakanlığa bir başvuru yapılarak aile sağlığı çalışanları açısından destek ve teşvik oranları ile ilgili yapılan düzenlemenin yetersiz kaldığı belirtilmiştir. Belirlenen oranların düşüklüğü nedeniyle söz konusu düzenlemenin adaletten uzak olduğu, ücrette adaletin sağlanması ilkesine de aykırılık teşkil ettiği ve çalışma barışını zedelediği ifade edilerek mevzuat değişikliği yapılıp aile sağlığı çalışanlarına yapılan destek ve teşvik ödeme oranlarının yükseltilmesi istenmiştir.

KAYIPLAR TELAFİ EDİLMELİ

Aile sağlığı çalışanların arkadaşlarımızın haklı feryatlarının yeri göğü inletmesine rağmen bu konuda hala bir düzenleme yapılmaktan kaçınılması kabul edilemezdir. Çalışanların ekonomik sıkıntılar yaşadığı bir dönemde haksız uygulamalarla, adaletsiz düzenlemelerle reva görülen bu oranlar mutlaka yeniden revize edilmelidir.

Bugüne kadar yaşadıkları ekonomik kayıplarda telafi edilmelidir. Türk Sağlık-Sen olarak aile sağlığı çalışanlarının haklı taleplerinin ve yaşadıkları mağduriyetin çözümü için tüm platformlarda mücadelemizi sürdürüyoruz. İnanıyoruz ki mutlaka da sonuç alacağız.

MÜCADELEMİZ SÜRECEKTİR.

Sağlık Bakanlığı çalışanların taleplerine kulak vermeli, her yeni düzenlemenin yeni mağduriyetler ortaya çıkardığı garipliklere bir son vermelidir. Bu tür mağduriyetlerin yaşanmasında temel sorunlardan biride bu tip düzenlemelerin yapılırken sosyal tarafların görüşlerine başvurulmadan düzenlemelerin hayata geçirilmesidir. Bu düzenleme mutlaka değişmelidir. Son sözümün hak haklının oluncaya kadar hak arama mücadelemiz sürecektir. Bunu tüm aile sağlığı çalışanları iyi bilsinler ve bizim bu mücadelemize destek versinler.“ Diyerek sözlerine son verdi.