Göreceli olarak uzun ama özünde kısacık olan bir yolculuğa çıktığımız şu fani dünyada, yolculuk yaptığımız kişileri iyi tanımak zorundayız. Yürüdüğümüz bu uzun ince yolda, bizi arkamızdan hançerlemeyecek, dinimize, canımıza, malımıza, namusumuza saldırmayacak, bizi en az kendisi kadar düşünecek ve koruyacak arkadaşlar, kardeşler, dostlar edinmeliyiz. Edinmeliyiz ki, hayat anlam kazansın ve amacına ulaşsın.

Bu dünyada sınırsız sayıda arkadaşımız olabilirken, dost için maalesef o kadar çok seçeneğimiz yoktur.Arkadaşlık ve dostluk kavramları, her ne kadar iç içe geçmiş kavramlarmış gibi gözükseler de, ihtiva ettikleri anlamlar itibariyle aslında birbirinden çok farklıdırlar.

Dostluk ile kardeşlik anlam bakımından birbiriyle örtüşebilir ama arkadaşlık kesinlikle örtüşmez.

Arkadaşlık, yüzeysel ilişkiye dayanır ve derinliği de yüzeyseldir, küçük bir rüzgârda yıkılabilir. Dostluk ise, gönülde karşılığı olan ve kökleri kalbin derinliklerine kadar uzanır ve bu yönüyle koca bir çınar misali oldukça sağlam bir yapısı vardır. Onu değil rüzgâr, fırtınalar bile yıkamaz.

 

 Arkadaş, en ufak sallantıda ayrılıp kendini kurtarmayı, çekip gitmeyi düşünebilir.Dost ise, benzer durumda gitmek şöyle dursun, nasıl ederimde dostuma kol kanat gererim, onu tehlikeden nasıl korurum ve gönlünü tekrar nasıl kazanıp ona biran önce kavuşurum diye düşünür.

Peygamber Sallâllahu Aleyhi ve Sellem: "Kişi, dostunun dini ve ahlâkı üzerinedir. Öyle ise herhangi birimiz dostluk edeceği kimseye baksın…" buyuruyor.

 

Arkadaşlık (dostluk) edeceğimiz kimselerin özelliklerini Gazâli şöyle sıralar

 

a– Akıllı olmalıdır.

 

b– Güzel ahlâklı olmalıdır.

 

c– Dünyaya düşkün olmamalıdır.

 

d– Fâsık olmamalıdır. (İman ettiği halde Allah ve Peygamber'e itaat etmeyen, dinî görevlerini terk eden ve günah fiilleri işleyenlere denir. Her kâfir fâsıktır, ancak her fâsık kâfir olmayabilir.)

 

e– Bid'ad sahibi olmamalıdır.(Dinde olmayan bir şeyi dine ekleyen bu kişiler, dinde noksanlık görüp bazı hükümleri değiştirmeye, yeni hükümler koymaya çalışır. Sahih hadisleri uydurma zanneder, İslam âlimlerini beğenmez. Bid’at ehli kibirlidir. Yani Allah adına, Resulü adına hareket eder, hatta onları beğenmeyip kendi görüşünü din gibi ortaya koymaya çalışır. Bu bakımdan bid’at ehli, hırsızdan, eşkıyadan, katilden daha büyük günah işlemektedir.)

 

 

 

Dostluk, ayrı bedenlerde çarpan tek kalp gibidir. Dünyada sahnelenen fakat senaryosunun ötelerde yazıldığı bir kurumdur. Dünyevi olan, başka bir deyişle menfaate dayanan her şey onu bozar. Her şeyin menfaate dayalı olduğu yerde dostluktan değil, yalnız alışverişten söz edilir. Bu nedenle dünyevi düşünen insanların dostluk (kardeşlik) gibi kavramları yoktur ve olamaz.

 

 

 

Cafer–i Sâdık (Rah.Alh.) beş grup insanlaDostluk hatta arkadaşlık yapılmamasını öğütlüyor

 

1– Yalancı ile: Ona inanırsan aldanırsın.

 

2– Ahmak ile: Çünkü sana kârı dokunacak yerde zararı dokunur.

3– Cimri ile: Çünkü o, sana en gerekli ihtiyacını bile senden esirger.

4– Korkak ile: Çünkü o, bir lokmaya bile seni satar.

5-Bağışlayan olmalı:Dostun bir hata işledi, bir günaha girdi diye onu terk etmemelidir.

 

 Dost: Sana imkân olarak bakan değil, insan olarak bakandır. İmkân ve ticaret amaçlı dostlukların? 'son kullanma tarihi' ya geçmiştir, ya da geçmek üzeredir..!

 

Dost: Fırtınada sığınılacak bir liman olabilendir, zor zamanlarda gönül alıcı bir söz, mütebessim bir çehre sunabilendir.

 

Dost: Sırlarınızı açan, yayan, kayıt eden değil; Ayıplarınızı örten, kapatan, gizleyen, kısaca mahreminizi başkalarından saklayandır.

 

Dost, Mesafeleri, sınırları, engelleri ortadan kaldırdığınız, görmek bir yana, ondan bahsedildiğinde bile kalbinizin kıpır kıpır olduğu kimselerdir.

 

Dost, gönüller arası ülfet köprüsü kurabildiklerinizdir.

Bir geminin fırtınalı havalarda emniyet ve huzur duyacağı limanlara ihtiyacı olduğu gibi hepimizin hayırlı ve sadık yani hakiki dostlara, ihtiyacı vardır.

 

Hakiki Dost, Yanında huzur bulduğunuz; Sizi hayra ve doğruya çağırdığına, sizin ve aileniz için hayır düşündüğüne inandığınız, kendisinden herhangi bir kötülük beklemediğiniz, kısaca “emin” olduğunuz ve sizi duasına katan kimsedir.

 

Hakiki Dost, onu görünce sizde hayırlı duyguların uyandığı, Allah'ın hatırlandığı, gönüllerde güzel şeyler yapma azminin canlandığı, göremeyince özlem duyduğunuz ve kavuşunca huzur bulduğunuz kimsedir.

İyi bir dost, parayla satın alınabilecek hiçbir malla kıyaslanamayacak kadar kıymetlidir. İyi bir dost bulmanın en iyi yolu, öncelikle kendimizin iyi bir dost olmasına bağlıdır.

Velhasıl-ı kelâm netice-i meram, şu fâni dünyadaki öncelikli hedeflerimizden biri de, Sâlih ve Sâdık dostlarla beraber olmak, bundan daha da önemlisi ise,SADIK ve SALİH bir Dost olabilmektir vesselam.

 Selâm, Sevgi ve Dua ile…