yakintakipgazetesi @ gmail.com

Trafik Güvenliği,
Ancak her vatandaşımızın değerli katkısı ile sağlanabilecek, kitlesel bir davranış biçimidir. Çetin Aktaş.

Karayolu Trafik ve Yol Güvenliği Derneği olarak 2021 yılında yapmayı planladığımız pek çok çalışma
Pandemi nedeniyle ertelemelere uğradı. Bu nedenle medya yolu ile sizlere ulaşarak paylaşım içinde olmak istedik.
Kıymetli Kocaeli’li Vatandaşlarımız,
Sizlere ana hatları ile Trafik Güvenliğinizi nasıl sağlayabilirsiniz noktasında tavsiyelerimiz olacak.
Öncelikle bu konunun bir sürü ayağı olduğunu ifade etmek zorundayız. Yani şehri yönetenler, Belediyeler, Kamu kurum ve kuruluşlarımız vb… Ayrıca bir ilçe özelinde farklı konularda değerlendirilebilir. Örneğin İzmit – Kandıra yolundaki, olası kaza noktaları ve riskleri gibi …
1- Yaya Güvenliği Alanında Eksiklerimiz varsa gidermek
2- Yol, bölge risk analizlerimizi yapıp, hız ve işaretlemeleri oluşturmak
3- Trafik Eğitim Parkurlarımızı daha etkin kullanabilmek
4- Eğitim, öğretim ve organizasyonlarla farkındalık oluşturmak
5- Uzman kişilerden daha etkin faydalanmak
6- Motorlu Taşıt Sürücülerinin Eğitim ve Öğretiminin planlanması, yapılması
7- Varsa bu konulardaki STK larla, orta ve uzun vadeli iş birliği içinde olmak
8- Şehirlerde trafik sıkışıklığı varsa yeni çözüm yolları aramak
9- Katlı otoparklar yaparak günümüz ve geleceğe dair çözümler üretmek
10- Araç içinde tüm yolcuların emniyet kemerinin bağlanmasının sağlanması
11- Hız limitlerine uyumlu bir sürüş içinde bulunulması
12- Araç kullanırken cep telefonu ile konuşulmaması
13- Trafikte herkesin bir diğer kişiye karşı hoşgörülü olması
14- Sosyal belediyecilik anlamında belediyelerimizin ilk fırsatta bu konularda daha aktif olmaları
15- Kaza riski olan her yer için ilgili makamlarca somut, izlenebilir çalışmaların yapılması

Çok kısaca kamusal ve bireysel anlamda, 2021 yılı Trafik Güvenliğimize katkılar sağlayacak önemli hususlardır…

Elbette konularımız çok ve detaylıdır.
Bu itibarla bizler her türlü Doküman, Trafik Güvenliği Kitabı, Eğitim Materyali, Eğitim, Konferans, Sunum, Defansif Sürüş Eğitimleri, Güvenli ve İleri Sürüş Eğitimleri, Yol Risk Analizleri, Şehir Trafik Güveliği ve Trafik Sıkışıklığının giderilmesi planlamaları gibi pek çok imkanlarımızı seferber etmeye her zaman hazırız.

Çetin AKTAŞ – Aşır ALTINÖZ
Karayolu Trafik ve Yol Güvenliği Derneği
Kocaeli Temsilcileri